Samling: Ragnhild Keyser

Ragnhild Keyser var en norsk maler som ble født i Oslo. Hun var en elev av kjente kunstnere som Harriet Backer og Pola Gauguin, og senere studerte hun under André Lhote, Fernand Léger og Araujo i Paris, der hun tilbrakte mye tid. Hun studerte også under Georg Jacobsen i Oslo.

Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo eier to av hennes tidlige kubistiske komposisjoner. I begynnelsen av 1920-årene malte Keyser en rekke komposisjoner som omformet landskap, hus og trær til en fast arkitektonisk helhet på en halvkubistisk måte (Cahors 1922). Flere av arbeidene er vakkert, om enn noe nølende, gjennomført i en behersket fargeholdning dominert av jordbrunt, grått og olivengrønt. Fra 1922–23 stammer noen mindre figurkomposisjoner som viser påvirkningen fra læreren André Lhote. Fra 1924 (eller 1925) studerte Keyser under Fernand Léger på Académie Moderne, og hennes bilder fra de nærmeste årene er gjennomført i et strengt konstruktivt formspråk. Som motiv anvendes ofte en oppstilling av hverdagslige gjenstander, en stol, urne, bokstabel osv., stundom også en menneskefigur eller torso, men motivet underkastes en drastisk abstraksjonsprosess og omformes til en konkretistisk flatekomposisjon hvor bare enkelte karakteriserende profiler antyder utgangspunktet.

På midten av 20-tallet deltok Keyser på flere utstillinger i Paris, og tre av hennes fineste arbeider (nå i Yale University Art Gallery) ble innkjøpt av den amerikanske kunstsamler Katherine Dreier. Hun deltok også på utstillingen "8 skandinaviske kubister" i Kunstnerforbundet i 1927, men etter at hun slo seg ned i Norge, oppgav hun dette avanserte maleriet og tilpasset seg en mer naturalistisk uttrykksform.

Samling: Ragnhild Keyser