Samling: Helene Schjerfbeck

Helene Schjerfbeck var en finsk maler som i dag regnes som en av Nordens mest fremtredende moderne kunstnere, til tross for beskjeden suksess i sin levetid. Hun begynte sin utdanning som elev av den finske maleren og kunstprofessoren Adolf von Becker i Helsinki på 1870-tallet. I 1880 fikk hun et stipend som gjorde det mulig for henne å fortsette sine studier i Paris, hvor hun var elev av Gustave Courbet ved Académie Colarossi.

Malere som Léon Bonnat og Jules Bastien-Lepage hadde også stor innflytelse på henne under oppholdet i den franske hovedstaden. Schjerfbeck levde resten av sitt liv stille og isolert i finske småbyer etter å ha tilbrakt tid i Cornwall og Italia. Hun underviste også i åtte år i Helsinki. Det var først da hun var 75 år gammel at hun endelig slo gjennom med en utstilling i Stockholm i 1937. Kunsten til Schjerfbeck er kjent for å bevege seg fra et naturalistisk uttrykk til en noe stillferdig og særegen form for ekspresjonisme. Hennes tidlige verk inkluderte ungdomsbilder, historiske og religiøse komposisjoner og franske bybilder og interiører, som var holdt i en følsom naturalistisk stil.

På 1890-tallet begynte kunsten hennes å få sterkere symbolistiske trekk, og etter 1900 fortsatte hun å utvikle sitt uttrykk i uttrykksfull konsentrasjon og forenkling av motivene, med markant linjerytme og sparsomme, fint beregnede fargeaksenter. Motivene er vesentlig stående og sittende figurer, studiehoder, blomster- og fruktstilleben, enkle landskaper og ikke minst en rekke sterkt ekspressive selvportretter. Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo eier en Madonna-parafrase etter El Greco (1944) som er laget av Schjerfbeck.

Samling: Helene Schjerfbeck