Samling: Stig Marlon Weston

Stig Marlon Weston er en fotograf og daglig leder i Cyan :studio. Han har en fascinasjon for hvordan vi sanser og oppfatter virkeligheten før den blir tolket og forklart på en subjektiv måte.

I Westons øyne bør fotografier gjenskape sannheten, ikke bare avbilde en subjektiv tolkning. Han har som mål å hjelpe betrakteren til å se verden slik han selv gjør, og han er mer interessert i å forstå hvordan han selv ser verden.


Variert karriere

Weston har hatt en variert karriere med flere utvalgte separatutstillinger. Blant disse er "Oslo negativ 2022", "Empirical" under Copenhagen Photo Festival i København, Danmark, "Nærområde" ved Galleri Blaker Skanse/Kunstskansen i Viken, "Croisière au Cercle Polaire. Eté 1929" ved Maison Losseau i Mons, Belgia, og "Holt" ved Bærum Kunsthall i Fornebu, Oslo. Han har også hatt utstillinger som "Divinations" ved Shoot Gallery i Oslo, "Aning" ved Lørenskog Kunstforening i Akershus, og "Månelyst" ved SAGA fotosenter i Inderøy. Andre utstillinger inkluderer "Sampling Nature" ved A un V gallerie i Leipzig, Tyskland, "Landkjenning" ved Galleri Pontoppidan i Oslo, "Sommerminner" ved Galleri Elenor i Oslo, "Om disse veggene kunne snakke" ved Dostoprimetschatjelnosti i Berlin, Tyskland, og "Naturlig" ved Milleniumskonferansen i Oslo. Westons karriere og utstillinger viser hans engasjement for å utforske og formidle sin unike synsvinkel på verden gjennom fotografi.

Samling: Stig Marlon Weston