Samling: Ragnhild Beichmann

Ragnhild Beichmann var en norsk portrettmaler født i 1854 og døde i 1917. Hun var elev av Knud Bergsliens malerskole fra 1874 til 1877 og studerte deretter under Carl Gussow i Berlin fra 1877 til 1879.

Læretiden hos Gussow hadde en stor påvirkning på Beichmann, og hennes studier derfra viser at det realistiske portrettet var hennes styrke. I 1880 ble et kvinneportrett utstilt i Kristiania Kunstforening og ble påskjønnet for sitt sanne uttrykk, fritt for effektjageri. På Høstutstillingen i 1883 viste hun et høytidelig og nesten veristisk portrett av moren. Selvportrettet og portretter av søsteren, som hun bodde sammen med i Kristiania, utmerker seg ved sin direkte, alvorlige stil. I løpet av 1870- og 80-årene utførte Beichmann en rekke portretter etter oppdrag fra Kristianias høyere borgerskap, og i 1883 utførte hun et portrett av kronprins Gustaf. Noen enkle og dyktig utført stilleben hører også til hennes lille produksjon.

På grunn av svekket syn og helse malte hun lite etter 1892. Beichmanns verk er utstilt på flere kunstutstillinger, blant annet på Høstutstillingen i 1883 og 1887, samt på Industri- og Kunstutstillingen i 1883. Hun utførte også en utskjæring av et portrett av kronprins Gustaf som befinner seg i Oslo Militære Samfund. Ragnhild Beichmann var datter av Sigrid Christine Moe og Peter Sofus Marius Elias Beichmann, en generalløytnant.

Samling: Ragnhild Beichmann