Samling: Prins Eugen av Sverige og Norge

Samling: Prins Eugen av Sverige og Norge

Prins Eugen var en svensk kunstner og yngste sønn av kong Oscar II og dronning Sophie. Til tross for sin kongelige herkomst, ble han sagt å ha blitt kunstner mer på tross av enn på grunn av sin bakgrunn.

Han studerte en periode kunsthistorie, men ble fanget opp av radikale kunststrømninger og reiste til Paris hvor han ble elev av Léon Bonnat, Alfred Roll og Pierre Puvis de Chavannes i en kort periode. Som kunstner var Prins Eugen landskapsmaler og han hentet ofte sine motiver fra kulturlandskapet rundt Stockholm og Mälaren, samt fra Skåne. Han ble på 1890-tallet en viktig talsmann for stemningsmaleriet i Sverige, en stil som også ble praktisert av hans norske malervenner Eilif Peterssen, Frits Thaulow og Erik Werenskiold. Prins Eugen var også en ivrig samler av kunst og bygde sitt eget museum i Stockholm, Prins Eugens Waldemarsudde, som nå huser en stor samling av hans egne malerier og verk av andre kunstnere.

Hans kunstverk er preget av en lys og stemningsfull stil, med en fargebruk som ofte er dempet og lavmælt. Prins Eugens arbeid har hatt stor innflytelse på svensk kunst og han regnes som en av de mest betydningsfulle kunstnerne i landets historie.