Samling: Lucas d.e. Cranach

Født 1472 i Kronach, død 1553 i Tyskland. Lucas Cranach var en maler, kobberstikker og tresnittegner. Han ble kalt Cranach etter sin fødeby Kronach og var elev av sin far. Han arbeidet vesentlig i Wittenberg, fra 1504 som hoffmaler hos kurfyrsten av Sachsen.

Han holdt stort malerverksted også for dekorasjonsarbeider. De tidligst kjente verkene skriver seg fra de første årene av 1500-tallet: Korsfestelsesbildene i Schottenstift i Wien og Alte Pinakothek i München, Hvile på flukten til Egypt (1504, Berlin), Den hellige Katarinas martyrium (1514, Gemäldegalerie, Dresden). Som nær venn av Martin Luther utførte han flere portretter av reformatoren og hans familie samt tresnitt til Luthers oversettelse av Det nye testamentet i 1522. Han utførte også allegorisk-religiøse og moraliserende bilder, dessuten nattverdfremstillinger med de hjemlige reformatorene som modell for apostlene.

Cranach fortsetter tysk sengotisk maleri, men påvirket av venetianeren Jacopo de Barbari og nederlandsk renessanse tilegnet han seg en mer klassisk stil med glattere og rundere former, for eksempel Den nakne Venus (Eremitasjen, St. Petersburg). Hans stil er likevel lineær, ofte med sterkt kontrasterende fargefelt. Senere bilder kan betegnes som tysk manierisme. Han signerte gjerne med en drake, og mange av hans bilder har vært forsøkt datert etter drakens form. Fra omkring 1530 arbeidet sønnene Hans og Lucas sammen med faren. Stor verkstedproduksjon har gjort det vanskelig å skille ut Cranachs egne verker. I Larvik kirke henger et bilde som forestiller Jesus og de små barn, et motiv som kjennes i åtte andre varianter, delvis utført av hans skole. Nasjonalgalleriet i Oslo eier to bilder fra Cranachs verksted, av Gullalderen (Kjærlighetens hage) og en sovende nymfe.

Samling: Lucas d.e. Cranach

Ingen produkter funnet
Bruk færre filtre eller fjern alle