Samling: Jørgen Sørensen

Jørgen Sørensen (1854-1895) var en norsk maler. Han fikk hofteskade i syvårsalderen, som førte til gangbesvær og ingen regulær skolegang. Men hans eldre bror hjalp ham med å få en kunstnerisk utdannelse, og han sluttet seg til kameratkretsen rundt Edvard Munch.

Sørensen var særlig opptatt av landskapsmaleri og malte helst enkle høst- og gråværsstemninger med en fin og varsom tone og en ærbødighet for naturen. Hans gjennombrudd kom med Modums-bildene, og han malte også lysfylte sommerlandskaper etter sin første Paris-reise. Sørensen unngikk storslagne sujetter og malte gjerne vinterlandskaper, der han mestret de maleriske problemene med å ta vare på alle fargeverdiene som impresjonistene oppdaget i snøen. Han var en flittig kunstner og etterlot seg en stor produksjon, der noen av hans beste verk er fylt med rikdom av maleriske detaljer. Som menneske fikk han et sjeldent vakker ettermæle.

Samling: Jørgen Sørensen