Samling: Jacob van Ruisdael

Jacob van Ruysdael var en nederlandsk maler som levde på 1600-tallet. Han var nevø av Salomon van Ruysdael og ble utdannet av onkelen og Cornelius Vroom, som begge var landskapsmalere. Jacob van Ruysdael arbeidet i begynnelsen i deres stil og malte små naturutsnitt med sterke naturopplevelser.

Etter at han flyttet til Amsterdam i 1659 ble han mer fri i sin stil og motivvalg. Han ble påvirket av Allart Everdingens nordiske landskaper og søkte etter sterkere effekt og mer vekt på stemningen i sine landskaper. Han kombinerte gjerne forskjellige motiver fra ulike steder i samme bilde. Ruysdael var mest kjent for sine enkle, virkelighetsnære bilder, som for eksempel Møllen ved Wijk. Han var også en dyktig raderer. Et av hans verk, Landskap, er representert i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo.

Samling: Jacob van Ruisdael