Samling: Hans Heyerdahl

Hans Heyerdahl var en norsk naturalistisk maler. Han ble født i Dalarna i Sverige, var sønn av Halvor Heyerdahl (1825–1900) og vokste opp i Drammen. Etter et par år på Bergsliens malerskole dro han 1874 til München, der han vakte oppsikt med den overlegent gjennomførte komposisjon Adam og Eva drives ut av Paradiset (1877).

I 1878–1882 var han i Paris som elev av Léon Bonnat, men studerte også de gamle mestere, især Rubens, et studium han fortsatte i Firenze 1882–1884, der også Arnold Böcklins mytediktende kunst fikk avgjørende betydning for ham. I Paris-tiden malte han foruten den store realistiske komposisjon Det døende barn, som ble kjøpt av den franske stat, en rekke malerisk rike figurstudier, akter og portretter, Laura Gundersen (1879), Ved vinduet, (1881), Champagnepiken (cirka 1880). I 1885 vendte han hjem. I Åsgårdstrand malte han lyse sommerbilder som Søstrene og Badende gutter (begge 1887), og på atelieret i Oslo hovedverker som Arbeiderens død (1888) og den blendende dyktig malte aktstudien Svart-Anna (1887). Også senere kunne Heyerdahl, særlig som kvinneskildrer, nå høyt, men hans lettpåvirkelige talent kom ikke sjelden på avveier under 1890-årenes nyromantiske og symbolistiske strømninger. I senere år oppholdt han seg mest i Paris og skildret Montmartre i en rekke bilder. Heyerdahl er rikt representert i Drammens Museum for kunst og kulturhistorie, Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo eier 41 bilder av ham.

Samling: Hans Heyerdahl