Samling: Paul René Gauguin

Paul René Gauguin var en norsk-dansk kunstner født i København av dansk far og norsk mor. Han tilbrakte barndommen i Norge og fikk sine første skoleår i Oslo. Som ungdom dro han til Frankrike hvor han tok artium på Lycée Corneille i Rouen.

Etter en kort periode som journalist og korrekturleser i Dagbladet, reiste han nedover i Europa hvor han søkte arbeid uten hell. I 1932 slo han seg ned på Ibiza hvor han ble boende i nesten tre år. Her levde han fra hånd til munn, fisket, dykket, fanget levende sjeldne fisk til dyrehager, malte krukker og vaser til turister og skar navnetrekk til skuter på treplanker. Gauguin unngikk kunstskoler og akademier, men begynte likevel å male i Barcelona og fortsatte i Paris hvor han en periode arbeidet sammen med Picasso på hans pottemakeri. Hans første arbeider ble vist på Høstutstillingen i 1936.

Gauguin deltok i den spanske borgerkrigen som reporter og var også med i krigen i Norge, både som soldat og som motstandsmann. Han hadde et utpreget språktalent og oversatte betydelige forfattere til norsk. Fra 1939 til 1945 var han teatermaler ved Unge Trøndelag Teater. Han utførte også teaterdekorasjoner for Det Kongelige Teater i København, for Nationalteatret i Oslo og for Deutsche Schauspielhaus i Hamburg. Gauguin hadde fast bopel i Tessebølle på Sjælland hvor han innredet et verksted. Han ble kjent for sine tresnitt som han begynte å skjære på Ibiza i 1936. Hans kunst var preget av synsinntrykkene han mottok i Sør-Frankrike og på Balearene, og fuglen, fisken og innsekter ble ofte kombinert på en selsom måte. Gauguins politiske og sosiale engasjement kom tydeligst frem i Barcelona, 1937, et stramt komponert bilde med streng fargeharmoni. Dette engasjementet fremkom senere mer kryptisk og tvetydig.

Gauguin ble en nyskaper på fargetresnittets område, og skapte nye metoder og kombinasjoner som gir større variasjon i billedflaten. I hans beste bilder var et ekte og personlig kunstnerisk engasjement til stede. Gauguin døde under en reise i Spania i 1976, men fant enda et lødig uttrykk for sin kunstnerånd i dikt som ble utgitt posthumt i 1977.

Samling: Paul René Gauguin

Ingen produkter funnet
Bruk færre filtre eller fjern alle