Samling: Frida Evelyn Olsen Fagersand

Frida Evelyn Olsen Fagersand er en norsk billedkunstner med sterkt samfunnsengasjement, og ønske om å gi form til følelser flere kan kjenne seg igjen i. Gjennom skildringer av øyeblikksstemninger, følelser og tanker ønsker kunstneren å skape rom for refleksjon, samtaler og debatt. Frida Evelyn har en bachelorgrad i kunst og formidling ved OsloMet. Hun utdanner seg nå som faglærer i design, kunst og håndverk, og jobber også som kunstformidler på Galleri Würth.

I 2020 ble kunstneren plukket ut til å være med i talentprogrammet «Talent møter mentor» i regi av Norsk kulturskoleråd og Nordea. Sammen med seks andre unge kunstnere fikk hun gjennom ett år mentorhjelp av samtidskunstner Kjell Erik Killi Olsen. Programmet ble avsluttet med en utstilling i Nordeas hovedkontor, og hvor Nordea blant annet kjøpte inn to verk av Frida Evelyn til sin kunstsamling.

Samfunnsengasjement løper som en rød tråd gjennom Frida Evelyns kunstneriske arbeider. Et av temaene hun stadig vender tilbake til er psykisk helse. Kunstneren er opptatt av at en betydelig del av befolkningen opplever psykiske plager, men ikke oppsøker hjelp på grunn av skam og stigma. Hennes intensjon er å løfte opp temaet psykisk helse og skape rom for gjenkjennelse og anerkjennelse, samt åpne opp for samtaler og debatt mange kan ta del i. 

Gjennom å gi form til følelser flere kan kjenne seg igjen i, inviterer Frida Evelyn betrakterne til å utforske eget sinn, med ønske om å åpne opp for mer kunnskap og mindre frykt. 

Kunstneren liker å jobbe i krysningsfeltet mellom det abstrakte og figurative. Hun ønsker ikke å gi en altfor tydelig retning, men finne frem til det litt tvetydige som åpner opp for flere forståelsesrammer. Hun er opptatt av å finne dette balansepunktet hvor man aner noe, men kanskje ikke ser det med en gang eller helt tydelig. En ting er hva du observerer på avstand, noe annet er når du går tett på og leter deg litt frem. Det som gir rom for undring og refleksjon.

 

Samling: Frida Evelyn Olsen Fagersand