Samling: Eilif Peterssen

Eilif Peterssen var en norsk maler som hadde en sentral posisjon i norsk samtidskunst. Han ble den første i sin generasjon som ble representert i Nasjonalgalleriet. Peterssen var elev av Johan F. Eckersberg i 1869–1870 og studerte ved Kunstakademiet i København i 1871, Karlsruhe i 1871–1873 og München under Wilhelm Diez i 1873–1875.

Peterssen mottok sterke inntrykk av eldre kunst under sine studier i München og Venezia i 1875. Han er kjent for sine historiske komposisjoner som "Corfitz Ulfeldts død" (1873–1874), "Christian 2 underskriver Torben Oxes dødsdom" (1875–1876) og "Judas Ischariot" (1878), samt flere utmerkede portretter av kjente personer som Hans Heyerdahl, Henrik Ibsen, Johan Svendsen, og Harriet Backer. I 1878 forlot han München og oppholdt seg i Italia i perioden 1879–1883, der han utviklet seg raskt til en friluftsmaler. Han malte blant annet verker som "Siesta i et osteria i Sora" (1880) og "Piazza Montanara" (1883). Peterssen malte også sin betydeligste altertavle, "Hyrdenes tilbedelse", som henger i Jakob kirke i Oslo (1881).

Senere i karrieren dyrket Peterssen det nordiske stemningslandskapet og malte blant annet "Sommernatt" (1886) og "Nocturne" (1887) mens han var på Fleskum i Bærum sammen med norske malere. Han malte også flere portretter, inkludert "Kalle Løchen" (1885), "Alexander Kielland" (1887), "Mor Utne" (1888), "Edvard Grieg" (1891) og "Arne Garborg" (1894). Peterssen ble fanget av nyromantikkens stemnings- og stilsøkende tendenser, men etter 1890 viste hans kunst en tydelig tilbakegang i kvalitet. Hans siste store arbeider var den dekorative serien "Gujamars sang" (1904–1907) og "Himmelfarten" i Ullern kirkes apsis (1908–1909). Peterssen tegnet også det norske riksvåpenet i 1905.

Samling: Eilif Peterssen