Samling: Egedius Halfdan

Halfdan Egedius (1877-1899) var en norsk billedkunstner, maler og tegner. Han skilte seg ut ved å "hoppe over" den vanlige perioden mellom 4 og 14 år hvor alle barn tegner på samme måte. Egedius begynte i stedet å tegne "voksne" tegninger allerede i en alder av fem år og var spesielt opptatt av dyr, som han tegnet så nøyaktig og naturtro som mulig. Han var også svært musikalsk, og musikk skapte alltid stemning i ham og ga inspirasjon til hans kunst.

På Bergsliens malerskole forbløffet Egedius med sin usedvanlige tegnebegavelse allerede som niåring. Han laget påfallende modne malte studier og karakteristiske portretter av sine søsken og seg selv, ofte i kull. Han var også en ivrig leser og illustrerte alle sine inntrykk, selv i kompliserte og detaljrike komposisjoner. Egedius ble inspirert av landskapet og menneskene i Telemark da han først besøkte området i 1892, og han vendte alltid tilbake dit. Han malte en rekke oljebilder og tegninger, blant annet dyrestudier og landskapsskisser.

I 1893 malte han sitt første mesterverk, Lørdagskveld, som viser to gutter som går på nattefriing i juninatten. Bildet er et eksempel på det maleriske programmet som ble lansert av "Fleskumgruppen": stemningslandskapet. Egedius' kunst var preget av en tydelig musikalsk kvalitet med rytme, komposisjon og sans for mellomrom og intervaller. Hans tidlige død i en alder av 21 år forhindret ham fra å fullføre flere av sine verker, men hans kunst har likevel hatt en varig innflytelse på norsk kunsthistorie.

Samling: Egedius Halfdan