Samling: Carl Fredrik Sundt-Hansen

Carl Sundt-Hansen var en norsk maler som tilhørte den siste generasjonen av norske kunstnere som ble påvirket av Düsseldorf-skolen. Han var mer kjølig og usentimental i sin fremstilling av folkelivet enn Adolph Tidemand, men hadde likevel en nitid utpensling og mørk tonalitet som var typisk for senromantikken.

Han studerte ved Kunstakademiet i København fra 1859 til 1860, og deretter hos Benjamin Vautier i Düsseldorf fra 1861. Mellom 1866 og 1869 oppholdt han seg i Paris. I 1871 flyttet han til Stockholm og bodde fra 1882 i København før han slo seg ned i Valle i Setesdal på 1890-tallet. Sundt-Hansens malerier hadde ofte et alvorlig, dystert eller dramatisk innhold, som for eksempel i maleriene "I lensmannsarresten" (1868, replikk 1875 i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo) og "Etter slagsmålet" (1882, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design). Fra 1890 er den store komposisjonen "Begravelse ombord" (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) et eksempel på hans arbeid.

Samling: Carl Fredrik Sundt-Hansen