收藏: Artemisia Gentileschi

Artemisia Gentileschi var en kvinnelig maler født inn i en kunstnerfamilie på 1600-tallet i Roma. Hun ble opplært i malerkunsten av sin far, Orazio Gentileschi, sammen med sine brødre. Artemisia var en suksessrik maler som arbeidet i flere byer i Italia, samt i London. Mange av hennes verk skildrer historiske, allegoriske eller bibelske kvinner, og hennes stil var tett knyttet til farens og læremesterens.

Gentileschi begynte sin karriere som lærling i farens atelier da hun var tolv eller tretten år gammel, og fullførte utdannelsen da hun var sytten. Hun begynte å produsere sine egne malerier, og hennes første signerte og daterte maleri var fra 1610. På grunn av hennes kunstneriske bakgrunn og ferdigheter, kunne hun bryte med samfunnets forventninger til kvinner på den tiden. Gentileschis livshistorie og malerier av mektige kvinner i stort format har blitt et symbol for #metoo-bevegelsen. I 1611 ble hun voldtatt av en antatt venn av hennes far, og under rettssaken ble hun torturert for å bekrefte at hun snakket sant. Selv om saken ble vunnet, forlot hun Roma og dro til Firenze. Der ble hun senere giftet bort til kunstneren Pierantonio Stiattesi fra Firenze, og fikk dermed muligheten til å utvikle sin egen stil uavhengig av farens atelier.

Gentileschi tilbrakte tid i Firenze, Venezia og London før hun slo seg ned i Napoli, hvor hun bodde til sin død. Rundt 80 av hennes verk har overlevd til i dag, og noen nye verk har blitt lagt til hennes samlede verk på grunn av økende forskning på hennes karriere. Mange malerier er tilskrevet henne på bakgrunn av stilen hennes, og videre forskning på maleteknikker vil forhåpentligvis hjelpe med å identifisere flere av hennes verk.

收藏: Artemisia Gentileschi